Zvonica Havrania

Zvonica Havrania v Zázrivej - Nachádza sa 7 km od začiatku osady Havrania, v časti Veľká Havrania na pravo v kopci Koľaje, asi 100 metrov od horského hotela Veľká Havrania. Je obdivuhodné, že zvonica ešte zvoní aj v dnešných časoch. Vzhľadom na geografický charakter, obec Zázrivá spadá do skupiny vidieckych roztratených sídel v kopaničiarskej oblasti. Vzdialenosť jednotlivých osád od ústredia obce je prevažne 5 až 10 kilometrov, čo malo za následok početnú výstavbu zvoníc na kopaniciach.

Zvonica Havrania