Zázrivský starý kostol

V rokoch 1791 – 1796 bol v cintoríne nad Ústredím, postavený kostol v neskorobarokovom slohu. Vymurovaný je z pieskovcového kameňa, akého bol v Zázrivej dostatok. Pozostáva z lode, sakristie a malej predsiene, ktorá zároveň tvorí hlavný vchod. Celkovo má kostol tri vchody. Schodisko na vežu je presvetlené oknom. V blízkosti hlavného oltára sú po oboch stranách dve malé okná s polkruhovou klenbou na vrchnej časti. Do takejto miery sa zachovali ruiny kostola. V zápisnici Oravského komposesorátu z dňa 23. novembra 1926 z príležitosti prehliadky nariadených opráv kostola, prítomná komisia napísala, že pukliny na hlavných múroch sú zapravené, ale zamedziť tvorbe ďalších puklín sa nedá. Vzhľadom k tomu, že táto oprava je len vonkajšia je pravdepodobné, že za krátky čas sa objavia nové trhliny. V čase keď kostol v cintoríne plnil svoju funkciu, nachádzali sa po bokoch hlavného oltára dva menšie oltáre. Pravý zasvätený Panne Márii a ľavý Michalovi Archanjelovi. Za hlavným oltárom v životnej veľkosti vynikala socha Božského Srdca Ježišovho, ktorému sa klaňali dvaja anjeli, postavená na nízkom podstavci nad svätostánkom. V pozadí sa v bohato zdobenom ráme vynímal asi dva a pol metra vysoký obraz siahajúci až po strop, s dvoma anjelmi na boku. Znázorňoval v hornej časti Svätú Trojicu, anjelov a nebo. V dolnej časti boli vyobrazení svätí, Pápež s trojramenným krížom i veriaci ľud. V prednej časti kostola sa nachádzala socha Svätého Antona, a tiež spovednica. V bohostánku sa nachádzali dva rady lavíc na kamennej podlahe. Chórus bol prístupný nielen z interiéru kostola, ale viedli k nemu schody aj zvonku. Strop bol jednoduchý drevený. Na veži boli až tri zvony. Krížová cesta v kostole chýbala.

8. augusta 1931 v sobotu popoludní vznikol požiar kostola. Keďže boli ľudia roztrúsení po lúkach, lebo sušili seno v túto pozdnú žatvu, hasiť sa začalo neskoro. Preto sa ľudia zamerali na záchranu zvonov. Pri ich spúšťaní dolu z veže, jeden praskol, druhý sa roztopil, tretí sa podarilo zachrániť. Vtedajší organista, učiteľ Štefan Maguth na poslednú chvíľu vyniesol sochu Svätého Antona. Zistilo sa, že kostol podpálili úmyselne dvaja občania Zázrivej. Tento trestuhodný čin vykonali na objednávku miestneho podnikateľa, ktorý vlastnil nákladnú dopravu a obchod s petrolejom. Na druhý týždeň od požiaru – 15. augusta mal byť odpust aj vysviacka nového kostola Nanebovzatia Panny Márie. S novým kňazom, kaplánom Balarom nesúhlasila jedna časť obyvateľov, kým tá druhá s novým kostolom a farárom Kočišom. Dokonca i modliť sa chodili oddelene. Od tej doby ruiny kostola chátrali, len v roku 1968 sa miestny administrátor Albín Senaj pokúsil obnoviť kostol celkovou rekonštrukciou.

Zazrivsky stary-kostol

Obec získala na obnovu starého kostola dotáciu v sume 10 000 eur od Úradu vlády Slovenskej republiky, s účelovým určením na projekt Záchrana zrúcaniny starého kostola v Zázrivej. Zmluva je zapísaná pod číslom CEZ : UVSR – 176/2012. Pre tento účel bol obci poskytnutý aj dar od Prvej stavebnej sporiteľne vo výške 2 000 eur. Na opravu kostola prispeli viaceré organizácie, tiež občania. Dňa 19. októbra 2014 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného starého kostola v cintoríne.