Artikulárny kostol v Istebnom

Neveľká oravská obec Istebné oplýva jednou z najvýznamnejších kultúrno-historických pamiatok. Nachádza sa tu Drevený artikulárny kostol sv. Michala, ktorý súčasnú podobu nadobudol v roku 1730. Predtým na jeho mieste stála len malá kaplnka pochádzajúca z roku 1686. Artikulárny kostol v Istebnom je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska a je jedným z piatich artikulárnych kostolov na Slovensku. Pôdorys kostolíka má tvar gréckeho kríža. Jeho zvláštnosťou je že, ako jediný artikulárny kostol má drevený kalich, ktorý má pripomínať staré časy, keď oravský ľud bol chudobný, ale bohatý duchom. Interiér artikulárneho kostola v Istebnom je vyzdobený vzácnymi maľbami, barokovým oltárom s obrazom sv. Trojice, kazateľnicou vo florentínskom slohu so sochami evanjelistov. Nechýba tu ani organ, avšak ten pôvodný z roku 1768 sa nezachoval, a preto bol do kostola v roku 1931 privezený nový. Súčasťou kostola je aj zvonica, ktorej spodná časť je zhotovená z kameňa a vrchná z dreva. Očarujúcu atmosféru dotvárajú aj mohutné, staré lipy či už murovaná fara z roku 1837. Kostol je pre návštevníkov otvorený denne v čase od 10.00 do 17.00 okrem času bohoslužieb.

Dreveny artikularny kostol istebne